Clinica D’Oro – De natuur als leidraad voor plastische chirurgie

maXLife logo

Clinica D’Oro – De natuur als leidraad voor plastische chirurgie

Plastische chirurgie helpt mensen om zich beter, of opnieuw, in de maatschappij te integreren. Een maatschappij die steeds kritischer staat tegenover het uiterlijk en zich al te vaak blindstaart op het voorgespiegelde ideaalbeeld. “Maar niet alles is te koop,” waarschuwt plastisch chirurg Jan Vermeylen van Clinica D’Oro in Turnhout.

Clinica D’Oro
Jan Vermeylen

Dr. Jan Vermeylen wijst op de twee hoofdlijnen van plastische chirurgie. “Er zijn de louter op esthetiek gerichte ingrepen, vooral bekend via de media, waarbij de patiënt zich wil laten ‘corrigeren’ tot een bovengemiddeld resultaat. Daarnaast is er de reconstructieve plastische chirurgie, die erop gericht is het beeld van de patiënt maximaal terug te brengen tot het menselijk gemiddelde. Deze ingreep volgt dikwijls op een lange revalidatieperiode na een ongeval.”

Jan Vermeylen houdt zich al 22 in met beide deelgebieden. Hij koos voor plastische chirurgie omwille van de technische complexiteit van het beroep, de microchirurgische precisie, de verfijning en afwisseling. “Een hartchirurg focust op één enkel orgaan, wij zijn begaan met het ganse lichaam.”

Ethiek en verantwoordelijkheidsgevoel

Clinica D’Oro

Volgens Dr. Vermeylen moet je als plastisch chirurg eigen waarden stellen. “Niet alles wat de patiënt vraagt, is te koop. Aan ons om zijn wensen in vraag stellen en eventueel resoluut tegen te spreken, om ontgoochelingen te voorkomen.”

Kwaliteit primeert en dat betekent bij plastische chirurgie zoveel als respect tonen voor wat natuurlijk is. Veelal gaat het om proporties, verhoudingen die bij de gemiddelde mens vrijwel identiek zijn. Daar mag je niet aan tornen. Verantwoorde plastische chirurgie neemt dan ook het natuurlijke gemiddelde als leidraad. Zo is er het model voor ‘het perfecte gezicht’. Dr. Jan Vermeylen: “Iedereen kent de Mona Lisa van da Vinci, of de kunstwerken van Michelangelo, waarvan de schoonheid juist schuilt in de evenwichtige proporties tussen alle delen.”

Op het vlak van esthetische plastische chirurgie, is er een trend naar een minder invasieve aanpak. Dat neemt niet alleen risico’s weg in verband met anesthesie, maar verkort ook het herstelproces drastisch.

Herwonnen zelfvertrouwen

Clinica D’Oro

Reconstructieve plastische chirurgie is voor de meeste patiënten een essentiële voorwaarde voor het herwinnen van zelfvertrouwen en het opnieuw innemen van hun plaats in de maatschappij na een traumatisch gebeuren zoals een verkeersongeval of zware ziekte. Jan Vermeylen: “De gespecialiseerde arts of chirurg herstelt het eigenlijke medische probleem, maar wij maken het werk af door er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er geen letsel zichtbaar blijft.”

Borstreconstructies na amputaties zullen in de nabije toekomst veel natuurlijker worden uitgevoerd door het injecteren van vet. “Dit procedé kan onder plaatselijke verdoving en heeft als groot voordeel dat de borstreconstructie met natuurlijk weefsel van de patiënt zelf tot stand komt,” verduidelijkt Dr. Vermeylen.

Plastische chirurgie in volle evolutie 

Dat we steeds ouder worden, is bekend. Dat we er langer goed willen blijven uitzien, is het logische gevolg. “Maar wonden helen moeizamer naarmate je ouder wordt. Daarom is de evolutie van de plastische chirurgie naar minimaal invasieve ingrepen en maximaal natuurlijke behandelingen voor ouderen een goede zaak,” stelt Jan Vermeylen. “De kans op complicaties loopt gevoelig terug. Met de recente ‘body tightening’-methode kan het fenomeen van de hangbuik tot op zekere hoogte door radiogolven verholpen en hoeven we dus niet operatief in te grijpen.”

Tevredenheid primeert

Clinica D’Oro

Clinica D’Oro gebruikt alleen de beste materialen en zoekt voortdurend naar de meest performante technieken binnen het gegeven wettelijk kader en met voorkeur voor natuurlijke procedés. “Wij informeren al onze patiënten grondig over alle pro’s en contra’s. Bij de minste twijfel gaat de ingreep niet door,” benadrukt Dr. Vermeylen.

Borstvergrotingen blijven de toon aangeven in de wereld van de plastische chirurgie. “Volgens Europese statistieken blijkt 40 % van de patiënten die een borstvergroting hebben gehad achteraf niet helemaal tevreden te zijn met de maat. Wij stellen onze patiënten daarom een proefperiode voor, alvorens de ingreep uit te voeren. We bieden een BH-vulling volgens onze analyse en advies, zodat de dame vooraf de grootte en het gewicht kan ervaren. Zij kan de vulling zelf bijregelen – vergroten of verkleinen – om zo de eigen perceptie en de indrukken van haar omgeving te evalueren. Op die manier herleiden we  foute keuzes tot een absoluut minimum,” aldus Dr. Jan Vermeylen.

logo Clinica D'Oro

Vogelzang 3 bus 11
2300 Turnhout
T 014 41 66 89
jvermeylen2411@gmail.com
www.clinicadoro.be