Ingenieursadvies De Clercq – Bouwpartner in stabiliteit en coördinatie

maXLife logo

Ingenieursadvies De Clercq – Bouwpartner in stabiliteit en coördinatie

Bouwprocessen worden almaar ingewikkelder. Om het leven van bouwheren een stuk eenvoudiger te maken, treedt Ingenieursadvies De Clercq graag op als coördinator, “al is onze hoofdactiviteit het uitvoeren van stabiliteitsstudies,” stipt zaakvoerder Pieter-Jan De Clercq aan. Hij geniet dankzij een persoonlijke aanpak en transparante plannen van veel mond-tot-mondreclame.

Ingenieursadvies De Clercq
Pieter-Jan De Clercq.

Kunt u de relatief korte geschiedenis van uw bedrijf even toelichten?
Pieter-Jan De Clercq: “In 2009 ben ik nog tijdens mijn studies als zelfstandige in bijberoep begonnen. De klemtoon toen lag hoofdzakelijk op EPC- en EPB-verslaggeving. De passie voor stabiliteitsstudies kwam er toen ik 5,5 jaar voor een Gents studiebureau werkte. Sinds Nieuwjaar 2015 sta ik volledig op eigen benen. Intussen heeft de zaak al een update gehad en zijn we aan uitbreiding toe.”

Hoe zijn uw activiteiten geëvolueerd?
“Momenteel spits ik me vooral toe op het uitvoeren van stabiliteitsstudies, maar het is de bedoeling steeds meer als bouwcoördinator op te treden. Nu we zelf onze eigen woning bouwen, merken we hoe ingewikkeld het soms kan zijn. Daarom is het essentieel dat de bouwheer daar voldoende in ondersteund wordt. Het type gebouw maakt voor mij weinig uit: we behartigen zowel woningen, appartementen, winkels, kantoren als productieruimtes. De coördinatie kan verschillende vormen aannemen: van alleen maar plannen opvolgen, tot dagelijkse controle op de werf, afhankelijk van wat de bouwheer wil.”

Op welk vlak probeert u zich te onderscheiden?
“Ik probeer om de plannen steeds zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk op te maken, wat zeker geapprecieerd wordt door de aannemers waarmee ik samen werk. Dankzij een strakke planning slaag ik er ook goed in om de vooropgestelde deadlines te respecteren. Daarnaast streven we naar een goede integratie van de stabiliteit in de architectuur. Tijdens tussenbesprekingen met de architect denk ik actief mee over oplossingen om zoveel mogelijk de architectuur te respecteren. In de loop van 2017 wordt onze eigen woning opgeleverd, die het visitekaartje moet worden voor onze knowhow over stabiliteit, coördinatie en bouwvisie.”